Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Giới thiệu

 

Số ĐT cơ quan:

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG 

 

1. Trưởng phòng

                       

 

Ông: NGUYỄN VĂN TUYÊN

Chức danh: HUV, Trưởng phòng LĐTB&XH 

Số ĐT

Email:

 

2. Phó trưởng phòng

 

                       

Bà: PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH

Chức danh: HUV - Phó trưởng phòng LĐTB&XH huyện

Số ĐT: 0987436676

Email: 


 

II. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Phòng

đang cập nhật

Ngày đăng: 15/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục