Giới thiệu các tổ chức

Ban Bồi thường - GPMB&PTQĐ

Giới thiệu

  Số điện thoại CQ: 

 

 II. Lãnh đạo Ban bồi thường - GPMB&PTQĐ

 

1. Trưởng Ban

 

Ông: PHẠM VĂN HÙNG

Chức danh: HUV, Trưởng Ban Bồi thường - GPMB&PTQĐ

Số điện thoại:
Email:
 

 

  

2. Phó trưởng Ban

 

 

Ông: PHẠM HOÀI HƯNG

Chức danh: Phó trưởng Ban Bồi thường - GPMB&PTQĐ

Số điện thoại:0912.616.815
Email: hungph@vinhphuc.gov.vn
 

 

 

II. Hoạt động của Ban

 

Ngày đăng: 01/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục