• Phát thanh
 • Truyền hình
 • Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (31/03/2020)

 • Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi (31/03/2020)

 • : Khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi có các biểu hiện: sốt, ho, đau họng, khó thở. (18/03/2020)

 • Khuyến cáo hành khách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đi các phương tiện giao thông công cộng. (18/03/2020)

 • Chương trình phát thanh Phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày 11/03/2020 (11/03/2020)

 • Chương trình phát thanh Phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày 10/03/2020 (10/03/2020)

 • Chương trình phát thanh Phòng chống dịch bệnh Covid19 ngày 06/03/2020 (06/03/2020)

 • Chương trình phát thanh Phòng chống dịch bệnh Covid19 ngày 05/03/2020 (05/03/2020)

 • Chương trình phát thanh Phòng chống dịch bệnh Covid19 ngày 04/03/2020 (04/03/2020)

 • Chương trình phát thanh Phòng chống dịch bệnh Covid19 ngày 03/03/2020 (03/03/2020)

 • Tìm: