Thông tin văn bản

xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi quản lý giết mổ và tái cơ cấu đàn lợn (06/05/2019)

xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi quản lý giết mổ và tái cơ cấu đàn lợn...

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất (10/04/2019)

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất...

QĐ: về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A488197 do UBND huyện Vĩnh Lạc cấp ngày 20/01/1991 đứng tên chủ sử dụng đất ông Phùng Văn Lập (08/03/2019)

QĐ: về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A488197 do UBND huyện Vĩnh Lạc cấp ngày 20/01/1991 đứng tên chủ sử dụng đất ông Phùng Văn Lập...

Kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (08/03/2019)

Kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc (21/02/2019)

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc...

Quyết định ban hành bản nội quy và bản quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2018 (18/01/2019)

Quyết định ban hành bản nội quy và bản quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2018...

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học (15/01/2019)

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học...

Danh sách thí sinh dự thi tuyển giáo viên tểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (15/01/2019)

Danh sách thí sinh dự thi tuyển giáo viên tểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (15/01/2019)

Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Điều chỉnh mức thu lệ phí thi tuyển giáo viên năm 2018 tại huyện Yên Lạc (10/01/2019)

Điều chỉnh mức thu lệ phí thi tuyển giáo viên năm 2018 tại huyện Yên Lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422