Thông tin văn bản

Thông báo: Giờ làm việc mùa Đông (10/10/2018)

giờ làm việc mùa Đông...

Nội quy và Quy chế Thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (05/10/2018)

Nội quy Thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (20/09/2018)

Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Thông báo: Nội dung tài liệu thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (12/09/2018)

Thông báo: Nội dung tài liệu thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Quyết định: về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (12/09/2018)

Quyết định: về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thị tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (12/09/2018)

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thị tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Công điện: Phòng chống cơn bão số 4 (13/08/2018)

Công điện: Phòng chống cơn bão số 4...

Văn bản: khắc phục các tồn tại hạn chế trong QLNN đối với hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập (08/08/2018)

khắc phục các tồn tại hạn chế trong QLNN đối với hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập...

Công văn: phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2018 (27/07/2018)

phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2018...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182