Thông tin văn bản

Kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (08/03/2019)

Kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc (21/02/2019)

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc...

Quyết định ban hành bản nội quy và bản quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2018 (18/01/2019)

Quyết định ban hành bản nội quy và bản quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2018...

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học (15/01/2019)

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học...

Danh sách thí sinh dự thi tuyển giáo viên tểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (15/01/2019)

Danh sách thí sinh dự thi tuyển giáo viên tểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (15/01/2019)

Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Điều chỉnh mức thu lệ phí thi tuyển giáo viên năm 2018 tại huyện Yên Lạc (10/01/2019)

Điều chỉnh mức thu lệ phí thi tuyển giáo viên năm 2018 tại huyện Yên Lạc...

thời gian địa điểm tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh phó phòng (26/12/2018)

thời gian địa điểm tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh phó phòng...

Nội dung hướng dẫn ôn tập thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (26/12/2018)

Nội dung hướng dẫn ôn tập thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Tư pháp và Phó Chánh Thanh tra huyện Yên Lạc năm 2018 (12/12/2018)

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Tư pháp và Phó Chánh Thanh tra huyện Yên Lạc năm 2018...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182