Thông tin văn bản

nghỉ ngày giỗ tổ hùng vương 10/3 âm lịch nghỉ ngày lễ chiến thắng (20/04/2018)

nghỉ ngày giỗ tổ hùng vương 10/3 âm lịch nghỉ ngày lễ chiến thắng...

Thông báo giờ làm việc mùa hè (05/04/2018)

Thông báo giờ làm việc mùa hè...

VBCĐ: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán đọc lập (05/04/2018)

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán đọc lập...

CV về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018 (20/03/2018)

hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018...

Quyết định: Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên lạc (16/03/2018)

Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên lạc...

Thông báo: Phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên lạc (16/03/2018)

Phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên lạc...

Quyết định: Ban hành Quy chế văn hóa công sở (14/03/2018)

Ban hành Quy chế văn hóa công sở...

Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Cầu tư, thôn Yên nội, xã Văn Tiến, huyện Yên lạc(giai đoạn 1) (14/03/2018)

Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Cầu tư, thôn Yên nội, xã Văn Tiến, huyện Yên lạc(giai đoạn 1)...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422