Thông tin văn bản

Về việc thu hồi đất (đợt 5) để thực hiện Dự án: Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City Địa điểm: thị trấn Yên Lạc - huyện Yên Lạc (16/10/2021)

Về việc thu hồi đất (đợt 5) để thực hiện Dự án: Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City Địa điểm: thị trấn Yên Lạc - huyện Yên Lạc...

Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (15/10/2021)

Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 3) để thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Yên Lạc, tuyến từ trường Tiểu học xã Trung Kiên - Ngã ba thôn Miêu Cốc - Chợ Ghềnh Đá xã Trung Kiên (28/09/2021)

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 3) để thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Yên Lạc, tuyến từ trường Tiểu học xã Trung Kiên - Ngã ba thôn Miêu Cốc - Chợ Ghềnh Đá xã Trung Kiên...

Về việc thu hồi đất (đợt 3) để thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Yên Lạc, tuyến từ trường Tiểu học xã Trung Kiên - Ngã ba thôn Miêu Cốc - Chợ Ghềnh Đá xã Trung KiênĐịa điểm: xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc (28/09/2021)

Về việc thu hồi đất (đợt 3) để thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Yên Lạc, tuyến từ trường Tiểu học xã Trung Kiên - Ngã ba thôn Miêu Cốc - Chợ Ghềnh Đá xã Trung KiênĐịa điểm: xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc...

QĐ: Về việc thu hồi đất để thực hiện GPMB Công trình: Trạm xử lý nước thải số 2 tại thị trấn Yên Lạc (27/09/2021)

Về việc thu hồi đất để thực hiện GPMB Công trình: Trạm xử lý nước thải số 2 tại thị trấn Yên Lạc...

QĐ: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Công trình: Trạm xử lý nước thải số 2 tại thị trấn Yên LạcDự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc Địa điểm: thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (27/09/2021)

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Công trình: Trạm xử lý nước thải số 2 tại thị trấn Yên LạcDự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc Địa điểm: thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

QĐ: Về việc thu hồi đất (đợt 2) để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tránh đê bối địa phận huyện Yên Lạc, tuyến từ thôn Ngọc Đường, xã Hồng Châu đi thôn Phú Phong, xã Hồng Phương Tại xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc (16/09/2021)

Về việc thu hồi đất (đợt 2) để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tránh đê bối địa phận huyện Yên Lạc, tuyến từ thôn Ngọc Đường, xã Hồng Châu đi thôn Phú Phong, xã Hồng Phương Tại xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc...

QĐ Về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới (13/09/2021)

Về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422