Thông tin văn bản

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc (12/03/2021)

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc...

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. (02/03/2021)

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 25/2/2021 về phòng, chống dịch Covid-19....

Yên Lạc: Tăng cường xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (18/02/2021)

Thực hiện Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cư...

Công văn: Thực hiện chỉ đạo của TTCP và UBND tỉnh đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (17/02/2021)

Thực hiện chỉ đạo của TTCP và UBND tỉnh đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Công văn: thực hiện Quyết định số 1053.QĐ-BYT của Bộ Y tế (17/02/2021)

thực hiện Quyết định số 1053.QĐ-BYT của Bộ Y tế...

Công văn: tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao (17/02/2021)

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao...

CV: tiếp tục điều tra rà soát cách ly xét nghiệm quản lý theo dõi người về từ ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh (02/02/2021)

Tiếp tục điều tra rà soát cách ly xét nghiệm quản lý theo dõi nguoi về từ ổ dịch tại hải dương và quảng ninh...

CV: tạm dừng các cơ sở dịch vụ kinh doanh bán hàng nước bán hàng ăn đêm (01/02/2021)

CV: Tạm dừng các cơ sở dịch vụ kinh doanh bán hàng nước bán hàng ăn đêm...

CV: Tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh (01/02/2021)

Tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh...

Công văn hoả tốc: thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (29/01/2021)

Công văn hoả tốc: thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422