Thông tin đấu thầu

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (07/04/2017)

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc...

San nền, sân vườn, nhà bảo vệ, nhà bếp ăn bán trú Trường tiểu học xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (07/04/2017)

San nền, sân vườn, nhà bảo vệ, nhà bếp ăn bán trú Trường tiểu học xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Xây lắp khu đất đấu giá QSD đất tại xứ đồng Cái Ngang thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (29/03/2017)

Xây lắp. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 53 ngày 24/03/2017)...

Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap huyện Yên Lạc (23/03/2017)

Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap huyện Yên Lạc. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 49 ngày 20/03/2017)...

Chăm sóc duy trì cây xanh các trục, tuyến đường và trung tâm văn hóa thể thao huyện Yên Lạc (Quý II.III,IV) năm 2017 (23/03/2017)

Chăm sóc duy trì cây xanh các trục, tuyến đường và trung tâm văn hóa thể thao huyện Yên Lạc (Quý II.III,IV) năm 2017...

Nhà rèn luyện thể chất và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Yên Phương, huyện Yên Lạc. (20/03/2017)

Xây lắp. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 43 ngày 10/03/2017)...

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc (20/03/2017)

Gói thầu xây lắp + Hạng mục chung...

Xây dựng Trường mầm non xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Hạng mục: Nhà ăn, nhà bảo vệ (20/03/2017)

Trường Mầm non xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Hạng mục: Nhà ăn, nhà bảo vệ (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 46 ngày 15/03/2017)...

Xây dựng Trường Mầm non xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Hạng mục: Nhà điều hành (20/03/2017)

Trường Mầm non xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Hạng mục: Nhà điều hành (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 46 ngày 15/03/2017)...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422