Thông tin đấu thầu

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Tuyến từ ngã tư thôn Thiệu Tổ đến trạm y tế xã Trung Nguyên (26/05/2017)

Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Tuyến từ ngã tư thôn Thiệu Tổ đến trạm y tế xã Trung Nguyên (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 94 ngày 25/05/2017)...

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc. Tuyến: Từ Trường THCS Phạm Công Bình đến Đình Yên Lạc. (02/01/2017)

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc. Tuyến: Từ Trường THCS Phạm Công Bình đến Đình Yên Lạc. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 247 ngày 26/12/2016)...

Xây dựng Nhà làm việc Ban CHQS các xã thuộc huyện Yên Lạc (Đại Tự, Tam Hồng, Trung Kiên, Yên Phương, Trung Nguyên, Văn Tiến, Đồng Văn), tỉnh Vĩnh Phúc thuộc công trình Nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc (23/05/2017)

Xây dựng Nhà làm việc Ban CHQS các xã thuộc huyện Yên Lạc (Đại Tự, Tam Hồng, Trung Kiên, Yên Phương, Trung Nguyên, Văn Tiến, Đồng Văn), tỉnh Vĩnh Phúc thuộc công trình Nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc...

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (16/05/2017)

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc...

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Trung Nguyên. Tuyến từ đường 303 đến cổng làng thôn Thiệu Tổ (16/05/2017)

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Trung Nguyên. Tuyến từ đường 303 đến cổng làng thôn Thiệu Tổ...

Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Tam Hồng 1, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (16/05/2017)

Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Tam Hồng 1, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (16/05/2017)

Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

San nền, cổng, tường rào, rãnh thoát nước và nhà bảo vệ Trường Mầm non xã Tam Hồng (khu Lẻ) (05/05/2017)

San nền, cổng, tường rào, rãnh thoát nước và nhà bảo vệ Trường Mầm non xã Tam Hồng (khu Lẻ)...

Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Nguyên huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (07/04/2017)

Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Nguyên huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422