Thông tin đấu thầu

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Tam Hồng; tuyến từ đường tỉnh lộ 304 đi thôn Man Để và thôn Phù Lưu, huyện Yên Lạc (28/07/2017)

Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 139 ngày 27/07/2017)...

Xây lắp nhà lớp học 3 tầng 15 phòng Trường tiểu học xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (02/08/2017)

Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng Trường tiểu học xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (Đăng tải trên báo đấu thầu số 141 ngày 31/07/2017)...

Xây lắp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng số 1 Trường mầm non xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (02/08/2017)

Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng số 1 Trường mầm non xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (Đăng tải trên báo đấu thầu số 141 ngày 31/07/2017)...

Xây lắp, Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tấng 12 phòng. (22/06/2017)

Trường Tiểu học thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tấng 12 phòng. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 112 ngày 20/06/2017)...

Xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu sau Trại, thôn Miếu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc (09/06/2017)

Xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu sau Trại, thôn Miếu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 104 ngày 08/06/2017)...

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Bình Định, huyện Yên Lạc; Tuyến: Tỉnh lộ 305 đi thôn Yên Quán. (07/06/2017)

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Bình Định, huyện Yên Lạc; Tuyến: Tỉnh lộ 305 đi thôn Yên Quán (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 101 ngày 05/06/2017)...

Mua sắm Tủ an toàn sinh học, Thiết bị rửa mắt khẩn cấp, Tủ trữ máu (05/06/2017)

Mua sắm Tủ an toàn sinh học, Thiết bị rửa mắt khẩn cấp, Tủ trữ máu...

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Tuyến từ ngã tư thôn Thiệu Tổ đến trạm y tế xã Trung Nguyên (26/05/2017)

Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Tuyến từ ngã tư thôn Thiệu Tổ đến trạm y tế xã Trung Nguyên (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 94 ngày 2...

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc. Tuyến: Từ Trường THCS Phạm Công Bình đến Đình Yên Lạc. (02/01/2017)

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc. Tuyến: Từ Trường THCS Phạm Công Bình đến Đình Yên Lạc. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 247 ngày 26/12/2016)...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422