Thông tin đấu thầu

Sửa chữa, nâng cấp sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Liên Châu, huyện Yên Lạc (02/10/2017)

Sửa chữa, nâng cấp sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Liên Châu, huyện Yên Lạc...

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Xuân Đài xã Nguyệt Đức, tuyến đình Gia Phúc - Bà Sen - Chùa Xuân Đài - đi xã Văn Tiến (14/09/2017)

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Xuân Đài xã Nguyệt Đức, tuyến đình Gia Phúc - Bà Sen - Chùa Xuân Đài - đi xã Văn Tiến (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 171 ngày 12/09/2017)...

Xây lắp + thiết bị thuộc dự án di chuyển trạm biến áp chăn nuôi Tề Lỗ và thu hồi khoảng cột từ 18NR đến cột 19VR Tề Lỗ lộ 477-E25.6 (14/09/2017)

Xây lắp + thiết bị thuộc dự án Di chuyển trạm biến áp chăn nuôi Tề Lỗ và thu hồi khoảng cột từ 18NR đến cột 19VR Tề Lỗ lộ 477-E25.6. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 172 ngày 13/09/2017)...

Xử lý những vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông thôn Tiên Đài xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc (11/09/2017)

Xử lý những vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông thôn Tiên Đài xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc...

Nâng cấp, cải tạo Cơ sở làm việc Công an huyện Yên Lạc (Giai đoạn II). (06/09/2017)

Thi công xây lắp công trình. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 165 ngày 01/09/2017)...

Mua thùng đựng rác lắp đặt trên địa bàn huyện Yên Lạc (15/08/2017)

Mua thùng đựng rác lắp đặt trên địa bàn huyện (Đăng tải trên báo đấu thầu số 150 ngày 11/08/2017)...

Thi công xây dựng đường vành đai 3 huyện Yên Lạc, tuyến từ vòng xuyến Mả Lọ đi tỉnh lộ 303 (đền Gia Loan) (10/08/2017)

Thi công xây dựng đường vành đai 3 huyện Yên Lạc, tuyến từ vòng xuyến Mả Lọ đi tỉnh lộ 303 (đền Gia Loan)...

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Tam Hồng; tuyến từ đường tỉnh lộ 304 đi thôn Man Để và thôn Phù Lưu, huyện Yên Lạc (28/07/2017)

Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 139 ngày 27/07/2017)...

Xây lắp nhà lớp học 3 tầng 15 phòng Trường tiểu học xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (02/08/2017)

Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng Trường tiểu học xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (Đăng tải trên báo đấu thầu số 141 ngày 31/07/2017)...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182