Thông tin đấu thầu

Lựa chọn tổ chức đấu giá hạ tầng kỹ thuật để cho thuê đất đối với 10 ô đất tại cụm công nghiệp Yên đồng xã Yên đồng huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (27/07/2018)

Lựa chọn tổ chức đấu giá hạ tầng kỹ thuật để cho thuê đất đối với 10 ô đất tại cụm công nghiệp Yên đồng xã Yên đồng huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp các hạng mục phụ trợ thoát nước sân vườn tường rào trường mầm non, sân vườn, nhà 3 tầng 12 phòng, nhà bảo vệ trường tiểu học xã Đồng Cương, huyện Yên lạc (23/07/2018)

Điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp các hạng mục phụ trợ thoát nước sân vườn tường rào trường mầm non, sân vườn, nhà 3 tầng 12 phòng, nhà bảo vệ trường tiểu học xã Đồng Cương, huyện Yên lạc...

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 02 ô đất ở tại khu vực cửa cụ Xiêm giáp thổ cư ông Tĩnh,thôn Xóm Chùa và 01 ô đất ở tại khu vực Đồng noi, thôn Mai Yên, xã Trung Kiên huyện yên lạc (21/06/2018)

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 02 ô đất ở tại khu vực cửa cụ Xiêm giáp thổ cư ông Tĩnh,thôn Xóm Chùa và 01 ô đất ở tại khu vực Đồng noi, thôn Mai Yên, xã Trung Kiên huyện yên lạc...

Thông báo: lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sdđ đối với 32 ô đất ở tại khu vực dộc chùa thôn đại tự và 11 ô đất tại khu vực lách trại 4 thôn tam kỳ 5 xã đại tự (22/06/2018)

Thông báo: lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sdđ đối với 32 ô đất ở tại khu vực dộc chùa thôn đại tự và 11 ô đất tại khu vực lách trại 4 thôn tam kỳ 5 xã đại tự...

Gói thầu xây lắp công trình: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng Trường THCS thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (26/04/2018)

Gói thầu xây lắp công trình: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng Trường THCS thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Nhà luyện tập thể chất Trường Tiểu học Kim Ngọc xã Bình Định (31/01/2018)

Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 17 ngày 24/01/2018)...

Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2018 cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc (11/01/2018)

Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2018 cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc...

Sửa chữa, nâng cấp các nhà lớp học và sân vườn trường tiểu học xã Liên Châu, huyện Yên Lạc. (02/10/2017)

Sửa chữa, nâng cấp các nhà lớp học và sân vườn trường tiểu học xã Liên Châu, huyện Yên Lạc....

Sửa chữa, nâng cấp sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Liên Châu, huyện Yên Lạc (02/10/2017)

Sửa chữa, nâng cấp sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Liên Châu, huyện Yên Lạc...

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Xuân Đài xã Nguyệt Đức, tuyến đình Gia Phúc - Bà Sen - Chùa Xuân Đài - đi xã Văn Tiến (14/09/2017)

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT làng truyền thống Xuân Đài xã Nguyệt Đức, tuyến đình Gia Phúc - Bà Sen - Chùa Xuân Đài - đi xã Văn Tiến (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 171 ngày 12/09/2017)...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182