Thông tin đấu thầu

Quyết định: đấu giá QSD đất đối với 93 thửa đất tại khu đồng Mái sau thông Trung nguyên xã Trung nguyên, huyện Yên lạc (07/06/2019)

đấu giá QSD đất đối với 93 thửa đất tại khu đồng Mái sau thông Trung nguyên xã Trung nguyên, huyện Yên lạc...

Thông báo: lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 19 thửa đất ở tại xứ đồng Chân Chim, thôn Cung Thượng, xã Bình Định (08/03/2019)

Thông báo: lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 19 thửa đất ở tại xứ đồng Chân Chim, thôn Cung Thượng, xã Bình Định...

THÔNG BÁO (13/11/2018)

Về việc chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 thửa đất tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc....

THÔNG BÁO về việc chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên (13/11/2018)

Về việc chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 thửa đất tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc....

THÔNG BÁO (06/11/2018)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 33 thửa đất ở tại khu vực Sau Trại, thôn Miêu Cốc và 02 thửa đất ở tại khu vực Đồng Noi, thôn Mai Khê, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc....

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 ô đất ở tại khu vực Dộc Chùa, thôn Đại Tự và 03 ô đất ở tại khu vực Lách Trại 4, thôn Tam Kỳ 5 xã Đại Tự (25/10/2018)

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 ô đất ở tại khu vực Dộc Chùa, thôn Đại Tự và 03 ô đất ở tại khu vực Lách Trại 4, thôn Tam Kỳ 5 xã Đại Tự...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất ở tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phú Phong xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc (05/10/2018)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất ở tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phú Phong xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc...

Thông báo: Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc (22/08/2018)

Thông báo: Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182