Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (23/08/2016)

Công ty Cổ phần bán đấu giá tài sản Bình Minh thông báo bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án, như sau:...

Xây dựng nhà ăn bán trú và nhà lớp học 10 phòng Trường Tiểu học xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc (17/08/2016)

Xây lắp công trình: Nhà ăn bán trú và nhà lớp học 10 phòng Trường Tiểu học xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 154 ngày 16/08/2016)...

Xây dựng nhà văn hóa truyền thống thôn Đông Lỗ 2, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (16/08/2016)

Xây lắp dự án: Nhà Văn hóa truyền thống thôn Đông Lỗ 2 xã Trung Nguyên. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 152 ngày 12/08/2016)...

Cải tạo sân vườn UBND xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (16/08/2016)

Xây lắp công trình: Cải tạo sân vườn UBND xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 152 ngày 12/08/2016)...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182