Thông tin đấu thầu

Thông báo: Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Trung Cẩm, Đại Tự (16/11/2021)

Thông báo: Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Trung Cẩm, Đại Tự...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 thửa đất tại xã Trung Nguyên. (04/11/2021)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 thửa đất tại xã Trung Nguyên....

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lỗ Quynh và thôn Tân Nguyên (03/11/2021)

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lỗ Quynh và thôn Tân Nguyên...

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thụ Ích và thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu (03/11/2021)

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thụ Ích và thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu...

Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thụ Ích và thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc (16/10/2021)

Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thụ Ích và thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc...

Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lỗ Quynh và thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (16/10/2021)

Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lỗ Quynh và thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc...

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc Địa điểm: thị trấn Yên Lạc - huyện Yên Lạc (đợt 2) (12/09/2021)

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc Địa điểm: thị trấn Yên Lạc - huyện Yên Lạc (đợt 2)...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất (đợ 3) tại thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương (06/06/2021)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất (đợ 3) tại thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422