Thông tin đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 ô đất tại khu vực Chéo Miêu Cốc, xã Trung Kiên (09/01/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 ô đất tại khu vực Chéo Miêu Cốc, xã Trung Kiên...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Chăn nuôi cũ làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc (09/01/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Chăn nuôi cũ làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 14 ô đất tại khu vực B1, thôn Ngọc Đường, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc (09/01/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 14 ô đất tại khu vực B1, thôn Ngọc Đường, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc...

Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 45 ô đất tại xứ đồng Chăn nuôi cũ làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc (25/12/2021)

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 45 ô đất tại xứ đồng Chăn nuôi cũ làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc...

Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 01 ô đất tại khu vực Chéo Miêu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (25/12/2021)

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 01 ô đất tại khu vực Chéo Miêu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 14 ô đất tại khu vực B1, thôn Ngọc Đường, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc (25/12/2021)

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 14 ô đất tại khu vực B1, thôn Ngọc Đường, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc...

Thông báo: Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Trung Cẩm, Đại Tự (16/11/2021)

Thông báo: Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Trung Cẩm, Đại Tự...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 thửa đất tại xã Trung Nguyên. (04/11/2021)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 thửa đất tại xã Trung Nguyên....

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lỗ Quynh và thôn Tân Nguyên (03/11/2021)

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lỗ Quynh và thôn Tân Nguyên...

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thụ Ích và thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu (03/11/2021)

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thụ Ích và thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422