Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

Tình hình Yên Lạc sau cách mạng tháng 8 (24/08/2018)

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới....

III. Thành lập Đảng bộ huyện Yên Lạc (07/04/2016)

Công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ mới với những công việc mới mẻ, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo sâu sát, thống nhất, trực tiếp của Đảng trên địa bàn huyện Yên Lạc....

II. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHẾ ĐỘ MỚI: (01/04/2016)

Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của cách mạng Việt Nam ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân ta, từng bước đưa đất nước ra khỏi tình thế hiểm n...

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (1954-1965) (01/04/2016)

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (1954-1965)...

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ I (1961-1965) (01/04/2016)

III. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ I (1961-1965)...

CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI (1958-1960) (12/04/2016)

II. Cải tạo xã hội chủ nghĩa các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội (1958-1960)...

YÊN LẠC KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ I (1954 - 1965) (11/04/2016)

I. Khôi phục kinh tế, hoàn thành cải cách ruộng đất (1954 - 1957)...

ĐẢNG BỘ YÊN LẠC LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (10/1946 - 7/1954) (10/04/2016)

III.Đẩy mạnh chiến tranh du kích, liên tiếp tiến công địch, giải phóng quê hương (11/1951 – 7/1954)...

ĐẢNG BỘ YÊN LẠC LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (10/1946 - 7/1954) (09/04/2016)

II. Chống địch càn quét, chiếm đóng, lập tề, giữ vững cơ sở kháng chiến (8/1949 – 11/1951)...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422