Đưa NQ của Đảng vào cs

Cán bộ, đảng viên Chi cục Thuế huyện Yên Lạc nghiêm túc tự soi, tự sửa (06/11/2018)

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ Chi cục Thuế huyện Yên Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự soi, tự sửa, tự giác khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng công việc cụ thể, từng bư...

Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở Tam Hồng (05/11/2018)

Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ xã Tam Hồng đã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm, trở thà...

Đảng bộ xã Tam Hồng 70 năm hình thành và phát triển (02/10/2018)

Năm 2018, Đảng bộ xã Tam Hồng tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã. Đây là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa rộng lớn đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã; là dịp để Đảng bộ và nhân dân trong xã cùng nhau ôn lại truyền thố...

Phát huy truyền thống 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng ( Ngày 16/10/1948 - 16/10/2018) (01/10/2018)

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 16/10/1948 tại thôn Phụng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư đã ký Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (Nay là UBKT Trung ương), cơ quan chuy...

Chuyển biến về chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Yên Lạc (28/09/2018)

Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn chú trọng triển khai các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ trực thuộc cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; x...

Đảng bộ xã Yên Đồng: Kiểm tra, giám sát góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng (28/09/2018)

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Ðảng có trọng tâm, trọng điểm, thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Đồng (Yên Lạc) đã khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến...

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lạc: Tích cực tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá (20/09/2018)

Cùng với công tác nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lạc luôn quan tâm rèn luyện ý thức đạo đức cho học sinh, trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chính vì v...

Xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát kỷ cương, trách nhiệm (19/09/2018)

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Yên Lạc luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên (KSV) “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông...

Yên Lạc tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước (14/09/2018)

Xác định việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện tham gia quản lý Nhà nước là chủ trương lớn, trong những năm qua, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiều giải pháp để hội viên phụ nữ có...

Huyện ủy Yên Lạc: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (10/09/2018)

Những năm qua, Huyện ủy Yên Lạc luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát hiện sớm những sai phạm để kịp thời uốn nắn, xử lý, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần thự...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182