Đưa NQ của Đảng vào cs

Phụ nữ Yên Lạc học Bác, làm nhiều việc tốt (10/04/2019)

Với suy nghĩ học Bác ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Hội LHPN huyện Yên Lạc gắn kết nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thự...

Yên Lạc giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ về lĩnh vực đất đai (31/03/2019)

Yên Lạc giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ về lĩnh vực đất đai...

Huyện Yên Lạc chăm lo cho người nghèo (08/03/2019)

Thời gian qua, huyện Yên Lạc huy động được sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân chung tay vì người nghèo, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo...

Sự đoàn kết, gương mẫu làm nên thắng lợi (13/02/2019)

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, Chi bộ thôn Cả Đinh Xá, xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) đã chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động của thôn. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp; nhà kiên cố, nhà cao tầng đua nhau mọc lên... Chi bộ 5 năm liền đạt d...

Huyện Yên Lạc nâng cao hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân (29/01/2019)

Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các cấp ủy, chính quy...

Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (22/01/2019)

Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Bài viết của Đ/c Nguyễn Văn Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy)...

Yên Lạc xây dựng người lãnh đạo gương mẫu, trách nhiệm (16/01/2019)

Là một trong những Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó, đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng...

Đảng bộ xã Yên Phương: Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân (07/01/2019)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Yên Phương đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, đã góp...

Văn Tiến đổi mới công tác dân vận chính quyền (26/12/2018)

Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Văn Tiến (Yên Lạc) luôn quan tâm, đổi mới công tác dân vận, trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, huy động các nguồn lực trong nhân dân thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát tri...

Cấp ủy, chính quyền ở Yên Lạc: Trực tiếp lắng nghe, giải quyết kịp thời ý kiến chính đáng của nhân dân (20/12/2018)

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân không phải là việc làm mới, nhưng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc trong th...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182