Đưa NQ của Đảng vào cs

Nhân lên những điển hình học tập và làm theo Bác (27/06/2019)

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Lạc đã nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác gi...

Tuổi trẻ Yên Lạc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (27/06/2019)

Thông qua học tập và làm theo Bác, hàng năm huyện Yên Lạc có từ 85% hội viên thanh niên xếp loại khá tốt trở lên, 85% cơ sở hội đạt vững mạnh, không có tổ chức hội yếu kém; có 17 thanh niên tiên tiến được Hội LHTN huyện Yên Lạc tuyên dương. Hội LHTN huyện...

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (26/06/2019)

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hùng vừa có Công văn yêu cầu các phòng, ban thuộc UBND huyện; Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế huyện và U...

MTTQ huyện Yên Lạc - Một nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả quan trọng (10/06/2019)

Đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, 5 năm qua, MTTQ các cấp huyện Yên Lạc đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua việc vận động đóng góp ý kiến, kiến nghị, g...

Yên Lạc quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em (05/06/2019)

Với phương châm “Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó kh...

Hiệu quả từ phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" ở Thị trấn Yên Lạc (23/05/2019)

Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn được Hội CCB Thị trấn Yên Lạc phát động sâu, rộng và triển khai có hiệu quả. Từ đó, đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB trong toàn thị...

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh (13/05/2019)

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp với HĐND, UBND huyện và các tổ chức thành viên, nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ huyện Yên Lạc đã phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời s...

Rà soát, sàng lọc đảng viên - Giải pháp chống suy thoái ở Yên Lạc (23/04/2019)

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhữ...

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. (23/04/2019)

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 (sẽ được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 13-14/5/2019) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào thời điểm toàn thể Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong...

Yên Lạc: Nhiều hình thức giảm nghèo bền vững (11/04/2019)

Yên Lạc: Nhiều hình thức giảm nghèo bền vững...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182