Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc sáp nhập thôn để tinh gọn bộ máy (08/11/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, công tác này đã được huyện Yên Lạc tích cực triển khai với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Dù còn gặp n...

Yên Lạc thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn (08/11/2019)

Đến nay, đa số các tổ chức Đảng, cấp ủy và đảng viên đều nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc duy trì lịch sinh hoạt tại các chi bộ đã đi vào nề nếp, ý th...

Tam Hồng hoàn thành sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách tinh gọn, hiệu quả (07/11/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, thời gian qua, xã Tam Hồng đã triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2021....

Huyện Yên Lạc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn huyện. (14/10/2019)

Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, được cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện và các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấ...

Yên Lạc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế (09/10/2019)

Từ năm 2016 đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu 58 đồng chí cán bộ ứng cử vào các chức danh. 100% cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đều đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy định vào chức danh lãnh đạo quản lý được xây dựng....

Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Yên Lạc (07/10/2019)

Với cách làm thận trọng, bài bản, huyện Yên Lạc đang từng bước sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC). Nhờ sự vào cuộc đồng bộ củ...

Hội CCB huyện Yên Lạc: Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” (27/09/2019)

Học tập, làm theo Bác gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Yên Lạc đã phát động phong trào sâu rộng đến 100% cán bộ, hội viên CCB và được cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện hiệu quả. Từ đó,...

Thi đua lập thành tích Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. (25/09/2019)

Cách đây 89 năm, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Dân vận" đăng trên báo Sự thật số 120 đề cập đến những vấn đề căn bản, trở thành kim chỉ nam trong đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, của các cấp, các n...

Yên Lạc triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (23/09/2019)

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021, huyện Yên Lạc sẽ ch...

Yên Lạc: Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân. (17/09/2019)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422