Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế (09/10/2019)

Từ năm 2016 đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu 58 đồng chí cán bộ ứng cử vào các chức danh. 100% cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đều đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy định vào chức danh lãnh đạo quản lý được xây dựng....

Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Yên Lạc (07/10/2019)

Với cách làm thận trọng, bài bản, huyện Yên Lạc đang từng bước sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC). Nhờ sự vào cuộc đồng bộ củ...

Hội CCB huyện Yên Lạc: Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” (27/09/2019)

Học tập, làm theo Bác gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Yên Lạc đã phát động phong trào sâu rộng đến 100% cán bộ, hội viên CCB và được cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện hiệu quả. Từ đó,...

Thi đua lập thành tích Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. (25/09/2019)

Cách đây 89 năm, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Dân vận" đăng trên báo Sự thật số 120 đề cập đến những vấn đề căn bản, trở thành kim chỉ nam trong đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, của các cấp, các n...

Yên Lạc triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (23/09/2019)

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021, huyện Yên Lạc sẽ ch...

Yên Lạc: Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân. (17/09/2019)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của...

Yên Lạc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (04/09/2019)

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trong thời gian qua, Huyện ủy Yên Lạc luôn chủ động đổi mới, nâng c...

Trường Tiểu học Tam Hồng 1 “Dạy thực chất – Học thực chất” để nâng cao chất lượng giáo dục (03/09/2019)

Thời gian qua, thầy và trò trường Tiểu học Tam Hồng 1, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc luôn tích cực thi đua “Dạy tốt – Học tốt” với phương châm “Dạy thực chất – Học thực chất” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện về: Đức -...

Sôi nổi phong trào xây dựng cống, rãnh thoát nước ở Yên Lạc (21/08/2019)

Không chỉ là địa phương đầu tiên hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Yên Lạc còn là điểm sáng của Vĩnh Phúc trong xây dựng cống, rãnh thoát nước khi phong trào này được triển khai sâu rộng và được nhân dân ở cả 17/17 xã, thị trấn đồng thuận, tích cực đóng...

BTV huyện Đoàn Yên Lạc đẩy mạnh thực hiện chủ trương “1+1” Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội (21/08/2019)

Năm 2019 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, với tinh thần và quyết tâm cao độ, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra. Một trong những chủ trương được các cấp bộ Đoàn đặc biệt đ...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422