Đưa NQ của Đảng vào cs

Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở Yên Đồng (13/10/2016)

Xã Yên Đồng (Yên Lạc) có 2.562 hộ, với 10.682 nhân khẩu được phân bố ở 8 thôn dân cư. Những năm qua, từ các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Đồng đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; cổ vũ động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát t...

Yên Lạc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng (11/10/2016)

Nhằm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), những năm qua, Huyện ủy Yên Lạc thường xuyên quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, coi đây là một trong những giải pháp quan tr...

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN YÊN LAC 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (27/09/2016)

Đến năm 2016, sau gần 17 năm thành lập, Hội đã trải qua 4 lần Đại hội và hoạt động có hiệu quả tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm, góp phần đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục huyện nhà, được Hội Khuyến học Việt Nam, UBND các cấp từ tỉ...

Yên Lạc phát huy hiệu quả của địa phương đứng đầu về công tác cải cách hành chính. (22/09/2016)

Yên Lạc hiện đang là địa phương đứng đầu trong các huyện, thành, thị về chỉ số cải cách hành chính. Để đạt được thành tích đó huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp....

Yên Lạc tổng kết 5 năm công tác xây dựng chi, Đảng bộ Trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2011 - 2015 (25/08/2016)

Huyện ủy Yên Lạc vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Chi, Đảng bộ TSVM 5 năm, giai đoạn 2011 – 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Văn Dũng - Phó bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; Trần Gi...

Yên Phương phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền (10/08/2016)

Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của công tác dân vận chính quyền, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Yên Phương (Yên Lạc) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ở các chi bộ cơ sở (02/08/2016)

Xác định chi bộ cơ sở vừa là hạt nhân chính trị để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh vừa là nơi trực tiếp lãnh đạo chính quyền, nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch c...

Yên Phương phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền (28/07/2016)

Nhận thức vai trò, vị trí quan trọng của công tác dân vận chính quyền, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Yên Phương (Yên Lạc) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chí...

Chi bộ thôn Chi Chỉ nhiều năm đạt danh hiệu TSVM (19/07/2016)

Chi bộ thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương (Yên Lạc) hiện có 50 đảng viên. Trong những năm qua, khắc phục nhiều khó khăn, chi bộ luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Từ năm 2011 – 2015, chi bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (TS...

Đảng bộ huyện Yên Lạc – 70 năm một chặng đường (29/06/2016)

Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, vào tháng 6/1946, Đảng bộ huyện Yên Lạc được thành lập. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong đời sống và phong trào đấu tranh cách mạng tại địa phương. 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ,...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182