Đưa NQ của Đảng vào cs

Ghi nhận ở một đảng bộ 7 năm liên tục đạt TSVM tiêu biểu (15/06/2016)

Là một trong những chi, Đảng bộ được thành lập đầu tiên của huyện Yên Lạc, năm 1948, chi bộ xã Liên Châu được thành lập với 58 đảng viên. Cũng giống như phần lớn tổ chức cơ sở đảng trong huyện lúc đó, chi bộ xã Liên Châu gặp không ít khó khăn, nhất là trong công tác lãnh đạo, tổ chức, tập hợp đảng v...

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vừa “hồng” vừa “chuyên” (15/06/2016)

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH và đảm bảo QPAN của huyện, những năm qua, Huyện ủy Yên Lạc luôn quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp, bố trí, sử dụn...

Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc 1930 - 2015 (09/06/2016)

Giới thiệu về lịch sử...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182