Thông tin tuyên truyền

Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc lúa đầu vụ MÙa 2019 (08/07/2019)

Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc lúa đầu vụ MÙa 2019...

Nội dung tuyên truyền về cấm nhập khẩu, buôn bán tôm càng đỏ tại Việt Nam (05/07/2019)

Nội dung tuyên truyền về cấm nhập khẩu, buôn bán tôm càng đỏ tại Việt Nam...

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (26/06/2019)

Tạp chí trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)....

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (26/06/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương....

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019) (10/06/2019)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019)...

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (08/05/2019)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn...

Một số đặc điểm nhận biết bệnh dịch tả lợn Châu Phi (06/05/2019)

Một số đặc điểm nhận biết bệnh dịch tả lợn Châu Phi...

Những điều cần biết về chăn nuôi lợn an toàn sinh học (06/05/2019)

Những điều cần biết về chăn nuôi lợn an toàn sinh học...

Hướng dẫn về vệ sinh và khử trùng tiêu độc (06/05/2019)

Hướng dẫn về vệ sinh và khử trùng tiêu độc...

Kế hoạch: Tuyên truyền chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 133 năm ngày quốc tế lao động (18/04/2019)

Kế hoạch: Tuyên truyền chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 133 năm ngày quốc tế lao động...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182