Thông tin tuyên truyền

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, 70 năm Ngày thành lập tỉnh và mừng Xuân Canh Tý 2020 (14/08/2019)

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, 70 năm Ngày thành lập tỉnh và mừng Xuân Canh Tý 2020...

Định hướng nội dung tuyên truyền Qúy III năm 2019 (16/07/2019)

Định hướng nội dung tuyên truyền Qúy III năm 2019...

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (16/07/2019)

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam...

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/07/1929 - 28/07/2019 (11/07/2019)

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/07/1929 - 28/07/2019...

Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc lúa đầu vụ MÙa 2019 (08/07/2019)

Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc lúa đầu vụ MÙa 2019...

Nội dung tuyên truyền về cấm nhập khẩu, buôn bán tôm càng đỏ tại Việt Nam (05/07/2019)

Nội dung tuyên truyền về cấm nhập khẩu, buôn bán tôm càng đỏ tại Việt Nam...

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (26/06/2019)

Tạp chí trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)....

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (26/06/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương....

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019) (10/06/2019)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019)...

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (08/05/2019)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182