Xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả tích cực từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Yên Lạc (15/07/2020)

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện Yên Lạc đã ban hành nhiều kế hoạch để triển khai thực hiện dồn thửa đổi ruộng gắn với tích tụ ruộng đất; đầu tư, hỗ trợ giống vật nuôi; đồng thời tuyên truyền các chín...

Xã Trung Nguyên hướng đến đô thị loại V (16/06/2020)

Được nằm trong Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong nhiều năm qua, xã Trung Nguyên đã bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, có sự đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh tr...

Đồng Văn đạt 87,25/100 điểm của 5 tiêu chuẩn quy định về phân loại đô thị loại V (12/06/2020)

Với 87,25/100 điểm đạt được qua đánh giá, phân loại theo 5 tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 1210 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và những định hướng trong năm 2020, xã Đồng Văn đang được UBND huyện làm tờ trình đề nghị Sở Xây dựng thẩm định...

Xã Tề Lỗ được đề nghị công nhận là đô thị loại V (10/06/2020)

Với số điểm đạt được 84,5/100 điểm, xã Tề Lỗ đã được UBND huyện đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận xã là đô thị loại V...

Yên Lạc đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (05/06/2020)

Xác định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) chỉ là bước khởi đầu, không dừng ở những kết quả hiện tại, các xã trên địa bàn huyện Yên Lạc đang tiếp tục bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Qua đó, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, nông th...

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020 của huyện Yên Lạc hướng đến hoàn thành tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu (02/06/2020)

Các hoạt động hưởng ứng sẽ được toàn hyện hướng đến mục tiêu hoàn thành tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu...

Yên Lạc: Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân (29/05/2020)

Cùng với các địa phương trong tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Lạc đang ra sức thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Đến nay, Yên Lạc đã cơ bản tổ chức xong Đại hội cấp cơ sở và đang gấp rút chuẩn bị cho...

Yên Lạc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã nông thôn mới nâng cao (19/05/2020)

Sau khi rà soát các nội dung cần thực hiện để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, các xã đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức thực hiện. Mặc dù có những bứt phá mạnh mẽ trong từng tiêu chí thực hiện và có xã mạnh dạn đề ra mục tiêu hoàn thàn...

Kinh tế Yên Lạc khởi sắc sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020 (19/03/2020)

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Yên Lạc đã được đẩy mạnh và đi vào thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi và góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, của các tần...

Những kết quả từ công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Lạc (13/03/2020)

Nhờ nỗ lực trong thực hiện công tác giảm nghèo, huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Số hộ nghèo, cận nghèo năm sau đều giảm so với năm trước, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng thi...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422