Xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Lạc phát huy vai trò nhóm nòng cốt tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (06/11/2014)

Với 146 nhóm nòng cốt đang hoạt động tại 16 xã, gần 2 năm qua, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, các nhóm nòng cốt tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Lạc đã thực hiện khá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới....

Hội Nông dân Yên Lạc: Gắn phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với xây dựng nông thôn mới (29/10/2014)

Những năm qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các cấp Hội Nông dân huyện Yên Lạc triển khai sâu rộng. Qua đó, vừa phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động trong lao động, sản xuất của hội viên v...

Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới (10/08/2014)

BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)...

Giải pháp nâng cao tiêu chí thu nhập ở Hồng Phương (23/09/2014)

Để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất cho người dân, xã Hồng Phương đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, cho vay vốn, tập huấn kỹ thật sản xuất giúp bà con từng bước thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế....

Xã Yên Phương nỗ lực để cán đích nông thôn mới (12/08/2014)

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát ở mức thấp và hết sức khiêm tốn so với các địa phương khác trong huyện Yên Lạc. Cùng với đó, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã cũng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, nhưng chỉ trong hơn 3 năm xây dựng với sự và...

Xã Tam Hồng huy động các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới (07/08/2014)

Với mục tiêu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2014, xã Tam Hồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, các nguồn vốn lồng ghép của các tổ chức cho chương trình mục tiêu phát triển kinh tế -...

Hiệu quả trồng cây thanh hao hoa vàng ở các xã vùng bãi huyện Yên Lạc (04/08/2014)

Từ hiệu quả kinh tế của cây thanh hao hoa vàng mang lại, cộng với các đặc tính chịu hạn khá, cây thanh hao hoa vàng vẫn là hướng đi đúng để bà con nông dân các địa phương vùng bãi ven sông trên địa bàn huyện Yên Lạc áp dụng trong quá trình chuyển dịch cơ...

Xã Tề Lỗ thực hiện tiêu chí môi trường (30/07/2014)

Thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới, xã Tề Lỗ huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời tích cực vận động nhân dân thực hiện...

Thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Đồng (20/07/2014)

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, chính vì vậy, từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới đến nay, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở luôn được xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc quan tâm thực hiện, góp phần giúp xã sớm đạt...

Yên Lạc đầu tư 40,5 tỷ đồng xây mới, nâng cấp 5 chợ nông thôn (23/07/2014)

Xác định chợ nông thôn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua nhiều địa phương trong huyện Yên Lạc đã nỗ lực thực hiện công tác quy hoạch, ưu tiên ngân sách cho việc đầu tư xây dựng mới, cải...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182