Quy hoạch - Bảng giá đất

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2011 (20/03/2015)

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2011...

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN YÊN LẠC NĂM 2008 (20/03/2014)

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN YÊN LẠC NĂM 2008...

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2014 (20/03/2014)

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2014...

Điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/01/2017)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh. Nội dung điều chỉnh đối với từng huyện, thành,...

Bảng đấu giá đất huyện Yên Lạc 2015 - 2020 (17/03/2015)

Kèm theo Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422