Quy hoạch - Bảng giá đất

Điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/01/2017)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh. Nội dung điều chỉnh đối với từng huyện, thành, thị cụ thể như sau:...

Bảng đấu giá đất huyện Yên Lạc 2015 - 2020 (17/03/2015)

Kèm theo Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182