Quy hoạch - Bảng giá đất

Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc (20/05/2018)

Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc...

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc (20/05/2018)

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc...

Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Lạc (10/08/2017)

Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Lạc...

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2012 (20/03/2015)

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2012...

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2011 (20/03/2015)

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2011...

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN YÊN LẠC NĂM 2008 (20/03/2014)

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN YÊN LẠC NĂM 2008...

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2014 (20/03/2014)

Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2014...

Điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/01/2017)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh. Nội dung điều chỉnh đối với từng huyện, thành,...

Bảng đấu giá đất huyện Yên Lạc 2015 - 2020 (17/03/2015)

Kèm theo Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182