Quy hoạch - Bảng giá đất

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (09/04/2019)

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc (05/04/2019)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc...

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc (20/02/2019)

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc...

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT.304 đường đi vành đai 3 (05/11/2018)

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT.304 đường đi vành đai 3...

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc (12/07/2018)

Về việc lấy ý kiến góp ý vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc...

Bổ sung giá đất ở vào bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn huyện Yên Lạc (02/07/2018)

Bổ sung giá đất ở vào bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn huyện Yên Lạc...

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc (20/05/2018)

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc...

Trích lục quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc (20/05/2018)

Trích lục quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc...

Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc (20/05/2018)

Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc...

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc (20/05/2018)

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182