Quy hoạch - Bảng giá đất

QĐ: Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lạc (22/03/2021)

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lạc...

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc (12/03/2021)

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc...

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Lạc (17/11/2020)

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Lạc...

Công nhận Khu vực dự kiến hình thành đô thị Trung Nguyên, Đồng Văn và Tề Lỗ, huyện Yên Lạc là đô thị loại V (28/08/2020)

Công nhận Khu vực dự kiến hình thành đô thị Trung Nguyên, Đồng Văn và Tề Lỗ, huyện Yên Lạc là đô thị loại V...

Công bố công khai điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (13/02/2020)

Công bố công khai điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Yên Lạc (07/01/2020)

Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Yên Lạc (Kèm theo QĐ số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)...

Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn huyện Yên Lạc 5 năm 2020 - 2024 (07/01/2020)

Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn huyện Yên Lạc 5 năm 2020 - 2024...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422