Quy hoạch - Bảng giá đất

Thông báo: Lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Lạc (18/11/2021)

Thông báo: Lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Lạc...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Lạc (03/11/2021)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Lạc...

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (03/11/2021)

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (15/10/2021)

Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

QĐ: Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lạc (22/03/2021)

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lạc...

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc (12/03/2021)

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Lạc...

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Lạc (17/11/2020)

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Lạc...

Công nhận Khu vực dự kiến hình thành đô thị Trung Nguyên, Đồng Văn và Tề Lỗ, huyện Yên Lạc là đô thị loại V (28/08/2020)

Công nhận Khu vực dự kiến hình thành đô thị Trung Nguyên, Đồng Văn và Tề Lỗ, huyện Yên Lạc là đô thị loại V...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422