Quy hoạch - Bảng giá đất

Công bố công khai điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (13/02/2020)

Công bố công khai điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Yên Lạc (07/01/2020)

Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Yên Lạc (Kèm theo QĐ số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)...

Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn huyện Yên Lạc 5 năm 2020 - 2024 (07/01/2020)

Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn huyện Yên Lạc 5 năm 2020 - 2024...

Thông báo: về việc lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Lạc (30/10/2019)

Thông báo: về việc lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Lạc...

Thông báo: Niêm yết công khai quy hoạch hướng tuyến công trình: Đường trục chính huyện Yên Lạc, đoạn nối từ QL2 tránh thành phố Vĩnh Yên (phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên) đi ĐT 303 (xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc) (23/09/2019)

Thông báo: Niêm yết công khai quy hoạch hướng tuyến công trình: Đường trục chính huyện Yên Lạc, đoạn nối từ QL2 tránh thành phố Vĩnh Yên (phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên) đi ĐT 303 (xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc)...

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (09/04/2019)

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc (05/04/2019)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc...

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc (20/02/2019)

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc...

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT.304 đường đi vành đai 3 (05/11/2018)

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT.304 đường đi vành đai 3...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422