Tin kinh tế

Động lực thi đua phát triển kinh tế ở Yên Lạc (16/06/2020)

Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua đang có tác dụng to lớn và đã trở thành động lực thúc đẩy, động viên, cổ vũ mọi tổ chức, cá nhân trong huyện ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp CNH, HĐH....

Hiệu quả từ chương trình xúc tiến thương mại ở huyện Yên Lạc (15/06/2020)

Hiệu quả từ chương trình xúc tiến thương mại đã tạo hiệu ứng tích cực khi có nhiều hợp đồng đối tác được ký kết với các doanh nghiệp, cơ sở xuất trên địa bàn huyện....

Yên Lạc triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020 (27/05/2020)

Sáng ngày 27/5, UBND huyện Yên Lạc tổ chức sơ kết sản xuất vụ xuân 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020. Đồng chí Hà Thái Dương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị....

Triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 (23/05/2020)

Tập trung chỉ đạo thắng lợi sản xuất nông nghiệp vụ Mùa, vụ Đông năm 2020, huyện Yên Lạc yêu cầu có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ tốt nhất cho sản xuấ...

Mô hình thí điểm nuôi cá áp dụng công nghệ “Sông trong ao” có thể được hỗ trợ kinh phí mua giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh, hóa chất (18/05/2020)

Mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cá “sông trong ao” là hệ thống bể nuôi cá có thiết kế đặc biệt. Ở đầu mỗi bể, có các hệ thống ống dẫn thổi khí liên tục tạo thành dòng chảy như ở các sông suối tự nhiên, có đáy thảm bê-tông cứng, có máy tạo sóng, máy sục kh...

Yên Lạc vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá trong tháng 4/2020 (07/05/2020)

Đi cùng với nhiệm vụ trọng tâm là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhờ vậy, trong tháng...

Yên Lạc thực hiện đồng thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội (01/05/2020)

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nguyễn Xuân Thông vừa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm...

Yên Lạc phấn đấu thực hiện xong GPMB cho các dự án (22/04/2020)

Huyện phấn đấu thực hiện xong GPMB các dự án và toàn bộ diện tích đất dịch vụ, đất đấu giá, giãn dân tại các xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra....

Bí thư Huyện Yên Lạc kiểm tra sản xuất vụ xuân 2020 (20/04/2020)

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy Yên Lạc vừa đi kiểm tra việc chăm sóc, bảo vệ lúa, cây mầu vụ xuân 2020 tại các địa phương trong huyện....

Yên Lạc chú trọng đến chất lượng hoạt động của các HTX (15/04/2020)

Trong thời gian qua, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Lạc tiếp tục được củng cố, phát triển và hoạt động ngày càng hiểu quả, qua đó đã đáp ứng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên, góp phần quan trọng vào sự p...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422