Công nghiệp - TTCN, Làng nghề

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Hồng huyện Yên Lạc (24/07/2019)

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Hồng huyện Yên Lạc...

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Phương, huyện Yên Lạc (24/07/2019)

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Phương, huyện Yên Lạc...

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Văn Tiến, huyện Yên Lạc (24/07/2019)

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Văn Tiến, huyện Yên Lạc...

Dự án: Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Đồng Văn. (15/08/2017)

Dự án: Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Đồng Văn....

Cụm công nghiệp Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (31/05/2017)

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 40 ha...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182