Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (16/10/2020)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Thông tri số 22 ngày 27/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, huyện Yên Lạc đã ban hành các văn bản chỉ đạo và xây dựng các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài....

Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lạc tăng cường hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội (13/10/2020)

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND và sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Chương trình...

Trung Nguyên tổ chức giải bóng chuyền năm 2020 (12/10/2020)

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 03 ngày (11,12,13/10/2020), xã Trung Ng...

Thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (01/10/2020)

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1949 -15/10/2019) là dịp để chúng ta quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng những quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công t...

Đa dạng các hình thức tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ở huyện Yên Lạc (24/09/2020)

Tuyên truyền trực quan qua hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; biên tập, phát sóng các chương trình phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… đó là những hoạt động huyện Yê...

Xã Đồng Cương tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc 2020 – 2025 (21/09/2020)

Xã Đồng cương vừa tổ chức gắn biển công trình, cống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư thôn Vật Cách - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Đại diện MTTQ huyện, lãnh đạo Đảng ủy HĐND, UBND xã Đồng Cương và 50 hộ gia đình t...

Hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 (11/09/2020)

BTV Huyện ủy Yên Lạc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Huấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện uỷ...

Tam Hồng xứng tầm là Trung tâm kinh tế chính trị của huyện Yên Lạc (04/09/2020)

Thành lập thị trấn trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích đất tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính của xã Tam Hồng sẽ không làm thay đổi số đơn vị hành chính của huyện, của tỉnh, phù hợp với chủ trương của nhà nước về số đơn vị hành chính....

Yên Lạc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu mới (31/08/2020)

Hiện nay, huyện Yên Lạc đang đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức đảm nhiệm các nhiệm vụ chính và kiêm nhiệm một số công việc khác, không để chống chéo, không bỏ...

Giải pháp quan trọng để tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (26/08/2020)

Xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, những năm qua, huyện Yên Lạc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng từ...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422