Đưa NQ của Đảng vào CS

Đảng bộ xã Hồng Châu chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (15/10/2021)

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm của tổ chức cơ sở Đảng, đảng...

Yên Lạc chú trọng phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (14/10/2021)

Xác định công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Yên Lạc luôn chú trọng, đề ra những giải pháp quyết liệt n...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo ở huyện Yên Lạc (30/09/2021)

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020- 2025, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho sự phát...

Yên Lạc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (28/09/2021)

Trước những tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, q...

Huyện Yên Lạc nhiều chỉ tiêu ký cam kết đạt kết quả tích cực (15/09/2021)

9 tháng đầu năm, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được huyện Yên Lạc quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống điện tử, không sử dụng văn bản giấy, 100% các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn...

Yên Lạc cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội (15/09/2021)

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiết giảm về thời gian và đơn giản về thủ tục hành chính, qua đó đã góp phần th...

Yên Lạc sau 5 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. (09/09/2021)

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là nhiệm vụ c...

Đảng bộ xã Trung Nguyên coi trọng công tác phát triển đảng viên (01/09/2021)

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát...

Các tổ chức cơ sở đảng huyện Yên Lạc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2021 (25/08/2021)

Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo các...

Yên Lạc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (23/08/2021)

Huyện phấn đấu đến năm 2025, thực hiện tinh giản biên chế sự nghiệp tiếp 10% biên chế sự nghiệp được giao năm 2015 và phấn đấu đến năm 2030 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp so với năm 2025....

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422