• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Thông tin văn bản

Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND huyện Yên Lạc ngày 11/10/2019 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020. 15/10/2019

Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND huyện Yên Lạc ngày 11/10/2019 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020....

Thời sự tổng hợp

Giám sát công tác quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa – thể thao và du lịch tại huyện Yên Lạc 15/10/2019

Ngày 15/10/2019, tại huyện Yên Lạc, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch (VH – TT&DL) từ năm 2017 đế...

Đất và người Yên Lạc

Từ làm thuê, trở thành ông chủ 14/10/2019

Sau nhiều năm bươn trải từ Nam ra Bắc làm thuê đủ nghề, anh Trần Đình Hạt, thôn Lỗ Quynh, xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc) trở về quê hương, gây dựng cơ sở sản xuất đũa mỹ nghệ mang tên Đình Hiệp. Cơ s...

Nâng cao chất lượng Nông thôn mới

Phụ nữ Yên Lạc sau 10 năm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng NTM 11/10/2019

10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về NTM, Hội LHPN huyện Yên Lac đã xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 150 mô hình “đoạn đường Phụ nữ tự quản” về bảo vệ môi trường; 25...

Tin kinh tế

CLB Doanh nhân nữ huyện Yên Lạc 10 năm xây dựng và phát triển 16/10/2019

10 năm qua, thông qua việc nắm bắt thông tin về nguồn lực, CLB doanh nhân nữ huyện Yên Lạc đã giới thiệu 124 lao động có chất lượng làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở thành viên với mức lương khá....