• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Đất và người Yên Lạc

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kho làm giàu từ mô hình chăn nuôi gà 09/08/2019

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB Nguyễn Văn Kho, thôn thôn Hùng Vĩ, xã Đồng Văn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, trở thành tấm gương sáng trong phong trào “Cựu chiến bi...

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Từ một chủ trương hợp lòng dân 14/08/2019

Đồng tình, phấn khởi là tâm trạng chung của đa số người dân thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc khi được hỏi về chủ trương hỗ trợ xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại...

Tin kinh tế

Độc đáo mô hình du lịch trải nghiệm kết hợp sản xuất nông nghiệp sạch 19/08/2019

Không chỉ khẳng định được uy tín, chất lượng trong việc cung cấp các loại rau ăn lá cho chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh, du lịch trải nghiệm kết hợp sản xuất nông nghiệp là một trong...