• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Đất và người Yên Lạc

Làm giàu từ nông nghiệp công nghệ cao 23/03/2020

Những năm gần đây, xu hướng khởi nghiệp từ nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch đang thu hút nhiều thanh niên. Bằng việc mạnh dạn áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, nhiều mô hình kinh tế do thanh ni...

Nâng cao chất lượng Nông thôn mới

Kinh tế Yên Lạc khởi sắc sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020 19/03/2020

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Yên Lạc đã được đẩy mạnh và đi vào thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi và góp phần động viên, khíc...

Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp

Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Cư­ơng đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội 26/03/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, song, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Đồng Cương đã p...

Tin kinh tế

Yên Lạc tăng cường việc chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh 07/04/2020

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đú...

An ninh quốc phòng

Công an huyện Yên Lạc tích cực phòng chống dịch bệnh Covid 19 08/04/2020

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Công an huyện Yên Lạc đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác đảm bảo ANTT, quản lý người nước ngoài...