• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Đưa NQ của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ xã Hồng Châu chú trọng công tác kiểm tra, giám sát 15/10/2021

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS, bảo đảm có trọ...

Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu

Nguyệt Đức tập trung xây dựng NTM nâng cao 14/10/2021

Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc đã tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, cống, rãnh thoát nước thải; cơ...

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tăng cường, giám sát người về từ các khu vực, tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 16/10/2021

Tăng cường, giám sát người về từ các khu vực, tỉnh, thành phố có dịch Covid-19...

Đất và Người Yên Lạc

Người mẹ hiền của các học sinh Trường Tiểu học Minh Tân 07/10/2021

"Tình yêu nghề bắt nguồn từ lòng yêu trẻ. Mình cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy trẻ con ríu rít vui đùa. Khi mới ra trường, đã nhiều lần mình khóc vì thương những em học sinh đặc biệt và luôn...