Tin An ninh quốc phong

Công an huyện Yên Lạc cấp, đổi gần 9.000 chứng minh thư nhân dân

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Yên Lạc làm thủ tục cấp, đổi gần 9.000 chứng minh thư nhân dân cho công dân.

 


Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Yên Lạc làm thủ tục cấp, đổi gần 9.000 chứng minh thư nhân dân cho công dân. Trong đó, cấp mới trên 8.700 trường hợp, cấp đổi 21 trường hợp, cấp lại 39 trường hợp. Trung bình mỗi ngày, Công an huyện Yên Lạc làm thủ tục cấp trên 80 chứng minh thư nhân dân mẫu mới 12 số. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến làm thủ tục, Công an huyện Yên Lạc bố trí phòng làm việc của bộ phận thường trực cấp chứng minh thư nhân dân ở vị trí thuận lợi, niêm yết công khai các thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với Bưu Điện huyện Yên Lạc tổ chức trả chứng minh thư nhân dân đến từng gia đình công dân.

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong cấp chứng minh thư nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Baovinhphuc


 

 

Ngày đăng: 28/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*