Tin An ninh quốc phong

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3

Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Yên Lạc vừa tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các cán bộ thuộc đối tượng 3

 

 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh khóa này có gần 80 đồng chí là trưởng, phó các phòng cấp huyện, phó Hiệu trưởng các trường THPT, hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non; Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn và Giám đốc, phó giám đốc các cơ quan, đóng vị trên địa bàn huyện

 

Trong thời gian 12 ngày, các học viên đã được tiếp thu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề dân tộc – tôn giáo gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; về biên giới, biển, hải đảo và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới; về chống vũ khí hủy diệt, vũ khí công nghệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, các học viên còn được trang bị những nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện và các bước chuyển trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu

 

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng có ý nghĩa và rất quan trọng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về Quốc phòng an ninh và những chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước ta đối với công tác quốc phòng – an ninh, từ đó làm cơ sở để các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường vững mạnh toàn diện.

 

 

Trần Biển - Đài TT Yên Lạc

 

Ngày đăng: 19/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*