Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc xây dựng lực lượng Công an xã

Với phương châm gần dân, hiểu dân, nắm bắt tình hình thực tế nhanh nhạy, những năm qua, lực lượng Công an xã huyện Yên Lạc chủ động làm tốt vai trò nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện chú trọng chăm lo xây dựng lực lượng Công an xã vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

 

Những năm qua, Công an huyện Yên Lạc tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Đến nay, lực lượng Công an các xã, thị trấn ngày càng phát triển với 274 đồng chí, trong đó, gần 100 đồng chí là đảng viên, gần 30 đồng chí có trình độ đại học và trung học, 18 đồng chí được đào tạo trung cấp Công an xã. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Công an xã, thị trấn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương tới các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, nắm tình hình toàn diện về ANTT, từ đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, không để xảy ra phức tạp hoặc đột xuất, bất ngờ về ANTT. Huyện đã quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách và đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của Công an xã, thị trấn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 16/17 Ban Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc; các phương tiện phục vụ công tác như: Súng bắn đạn cao su, gậy điện, khóa số 8, gậy cao su được trang bị đầy đủ theo quy định. Hầu hết lực lượng Công an xã, thị trấn đều được tập huấn về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực công tác, đáp ứng với nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở. Từ năm 2009 đến nay, lực lượng Công an xã, thị trấn trực tiếp giải quyết gần 500 vụ việc theo thẩm quyền, bắt và triệt phá gần 100 vụ liên quan đến ma túy, hơn 100 vụ đánh bạc với hàng trăm đối tượng.

Công tác xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh được thực hiện gắn chặt thường xuyên với diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” và phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Tại diễn đàn, thông qua đóng góp ý kiến của nhân dân đã kịp thời chấn chỉnh về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, quan hệ giao tiếp của lực lượng Công an xã, thị trấn, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

Ghi nhận những kết quả đạt được, những năm qua, lực lượng Công an xã, thị trấn huyện Yên Lạc đã có 8 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện khen thưởng.

theo Baovinhphuc

 

Ngày đăng: 14/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*