Đơn vị hành chính

XÃ TAM HỒNG

Giới thiệu

 

   Số điện thoại:  0211.3.836.333

                          Email: vanphongdanguyxatamhong@gmail.com

                                    vanphonguybannhandanxatamhong@gmail.com

I. Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND xã:


 

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN MAI

Chức danh: HUV, Bí thư Đảng uỷ 

Email: vanphongdanguyxatamhong@gmail.com
Lĩnh vực phục trách

 

   

Ông: ĐỖ VĂN KHANG

Ông: 

Chức danh: Phó BT Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ

Số điện thoại: 0915.162.673 Số điện thoại
Email: vanphonguybannhandanxatamhong@gmail.com Email: vanphongdanguyxatamhong@gmail.com
Lĩnh vực phục trách: Công tác Chính quyền Lĩnh vực phục trách: Công tác Đảng
 

 

 

Ông: NGUYỄN DUY HÒA

Ông: CHU VĂN TIẾN              

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0915.265.415 Số điện thoại: 0975.665.652
Email: vanphonguybannhandanxatamhong@gmail.com Email: vanphonguybannhandanxatamhong@gmail.com                                        


Ông: NGUYỄN VĂN VÂN

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0168.838.9901
Email: vanphonguybannhandanxatamhong@gmail.com      

 

(Đang cập nhật ...)

 

Ngày đăng: 17/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục