Thời sự tổng hợp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Tường thuật (ngày 20/8/2015)

(10h 40 phút) Đồng chí Đỗ Đình Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc Đại hội. Đồng chí khẳng định: Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXI đã hoàn thành tốt chương trình của Đại hội đề ra. Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đại hội đã nhận được 123 báo cáo, ý kiến tham luận, trong đó có 9 báo cáo, ý kiến tham luận tại hội trường. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung của các báo cáo, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với những kết quả thực hiện đạt và vượt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Bên cạnh đó, Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm mà ngay sau Đại hội và trong cả nhiệm kỳ khoá XXI phải nghiêm túc khắc phục bằng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết liệt, năng động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Đại hội nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm, đặc biệt là vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác quản lý, phân loại, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công tác tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các tổ chức đoàn thể quần chúng, các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp, LLVT cùng toàn thể đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện cần đoàn kết một lòng cùng BCH Đảng bộ huyện tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống, xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp.

(10h 25 phút) 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 

(10h 10phút) Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội thông qua  Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển nông nghiệp tập trung, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại, bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá xã hội. Giữ vững an ninh - quốc phòng. Nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới. Tổng giá trị sản xuất đạt 12.989 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 13,95%/năm; trong đó: Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản 1.815,9 tỷ đồng, tăng bình quân 4,7%/năm; CN – TTCN - XD 7.523,9 tỷ đồng, tăng bình quân 14,6%/năm; TM - DV đạt 3.649,2 tỷ đồng, tăng bình quân 19,15%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 đạt tỷ trọng: Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ sản 14%, giảm 7,3% so năm 2015; CN - TTCN - XD 57,9%, tăng 1,7%; Thương mại - Dịch vụ 28,1%, tăng 5,6%; Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 76,7 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục nâng cao chất ượng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá, giữ vững chỉ tiêu trên 90% gia đình văn hoá, trên 90% làng văn hoá, trên 90% đơn vị văn hoá. Duy trì, giữ vững 100% số trường đạt chuẩn Quốc gia; trên 50% trường đạt chuẩn mức độ 2; trường chất lượng cao đạt 25%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 85%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% đến 1,5%/năm (theo chuẩn giai đoạn 2016-2020). Tỷ lệ dân cư được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 98%.

Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Củng cố quốc phòng vững chắc, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống. 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% đạt TSVM, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Kết nạp mới 1.200 đảng viên. 90 % chính quyền đạt vững mạnh trở lên. MTTQ, các đoàn thể vững mạnh chiếm 95% trở lên. Duy trì, giữ vững huyện chuẩn nông thôn mới và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

(10h) Đồng chí Phạm Quang Luyện, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 Đại biểu chính thức và 1 Đại biểu dự khuyết.

 

(9h 13 phút) Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tổng hợp, tiếp  thu các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội  để bổ sung, chọn lọc, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

(9h 05 phút) Đồng chí Nguyễn  Khắc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Trung Kiên tham luận nội dung: “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại Đảng bộ xã Trung kiên trong nhiệm kỳ qua”.

 

(8h 55 phút) Đồng chí Ngô Thị Kim Thêu, Bí thư Đoàn thanh niên huyện tham luận tại Đại hội nội dung: “Vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh”. 

 

(8h 45phút) Đồng chí Đặng Thị Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Châu tham luận tại Đại hội nội dung: “Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị”.

 

(8h 42phút) Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành thảo luận tại hội trường.


(8h 25 phút)
 Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí.

 

 

 

(8h) Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đỗ Đình Việt, Bí thư Huyện ủy điều hành nội dung bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

 

 

(7h 55 phút) Đồng chí Đỗ Đình Việt, Bí thư Huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng 8 đồng chí trong BCH khóa cũ không tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa mới.

 

 
 

(7h 50 phút) Thay mặt các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Gia Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chia tay các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa XX không tham gia BCH Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(7h 40 phút) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI ra mắt Đại hội. Thay mặt các đồng chí vừa được các đại biểu bầu vào BCH Đảng bộ huyện khóa mới, đồng chí Đỗ Đình Việt đã cảm ơn sự tín nhiệm cao của các đại biểu đối với các đồng chí vừa được bầu vào BCH khóa mới. Đồng chí hứa sẽ cùng các đồng chí trong BCH khóa mới đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn huyện thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội Đại biểu huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp.

Đúng 7h 30 phút sáng 20/8/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục chương trình làm việc với những nội dung quan trọng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đỗ Đình Việt,  Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy báo cáo Đại hội kết quả phiên họp thứ Nhất BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

 

BVP

 

 

Ngày đăng: 20/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục