Thời sự tổng hợp

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tường thuật

Đại hội kết thúc chương trình làm việc ngày thứ 2. Sáng mai 20/8/2015 Đại hội tiếp tục chương trình làm việc.

 

(15h 15 phút) Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp phiên thứ nhất bầu BTV Huyện ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, UBKT Huyện ủy và Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại phiên họp này, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu BTV Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đỗ Đình Việt, Tỉnh ủy viên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đồng chí: Hoàng Văn Dũng và Trần Gia Bằng được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. BCH Đảng bộ huyện đã bầu Ủy viên UBKT Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(15h) Đồng chí Phạm Quang Luyện,Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả bầu cử BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Đại hội đã bầu đủ số lượng BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 39 đồng chí.

 

(14h 25phút) Đồng chí Trịnh Thị Thoa, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy tham luận tại Đại hội nội dung: “Giải pháp để đổi mới công tác dân vận của huyện trong nhiệm kỳ tới”.

 

 (14h 17phút) Đồng chí Đỗ Văn Khải, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện tham luận tại Đại hội nội dung: “ Thực hiện tái cơ cấu ngành nong nghiệp ở huyện Yên Lạc”

(14h 10 phút) Đồng chí Đỗ Đức Long, Bí thư Đảng ủy Xã Liên Châu tham luận tại Đại hội nội dung: “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng ở cơ sở để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu trí nông thôn mới”.

(14h) Đồng chí Phạm Thế Dũng,Trưởng Phòng GD& ĐT huyện tham luận tại Đại hội nội dung: “Thực trạng và tình hình chất lượng GD&ĐT huyện trong nhiệm kỳ qua và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học”.

 

(13h 45phút) Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các văn kiện của Trung ương và tiếp tục điều hành nội dung, chương trình thảo luận tại Đại hội.

(11h 20 phút) Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 39 đồng chí.

 

 

 

(11h) Đồng chí Phạm Quang Luyện, Trưởng ban Kiểm phiếu phổ biến cách thức bỏ phiểu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

(10h 15 phút) Đồng chí Đỗ Đình Việt, Bí thư Huyện ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành nội dung quan trọng của Đại hội là bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 39 đồng chí.

(9h 50 phút) Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

 

(9h 35 phút) Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Yên Lạc trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Đảng bộ huyện Yên Lạc cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời yêu cầu Đảng bộ huyện Yên Lạc cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung khai thác tốt những khu vực huyện có lợi thế để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ, thương mại; từng bước quan tâm phát triển du lịch văn hóa, tâm linh. Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện cần quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đặc biệt cần lưu ý xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng nhanh với phát triển bền vững. Luôn quan tâm, củng cố công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

 

(9h 25phút) Đồng chí Nguyễn Ngọc Đãi, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hồng tham luận tại Đại hội nội dung: “Công tác lãnh đạo thực hiện xây dựng và phát triển đô thị ở xã Tam Hồng".

 

 

(9h 20 phút) 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

 

 

(9h 15 phút) Đồng chí Nguyễn Xuân Thông, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

 

(8h 20 phút) Đồng chí Trần Gia Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội.

 

Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện nêu rõ những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện tốt những mục tiêu nhiệm kỳ tới.

(8h 10 phút) Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

(8h 05 phút) Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

(7h 55phút) Trình bày diễn văn tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đình Việt, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Phát huy những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt, một số chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội; tốc độ khá cao và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; giá trị sản xuất bình quân đầu người, năng suất đều tăng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển; quản lý tài chính, ngân sách có nhiều cố gắng; quản lý đất đai, môi trường đã có nhiều chuyển biến; văn hóa xã hội có bước phát triển; sự nghiệp y tế, văn hóa được chú trọng; giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, giữ vững trong tốp đầu ngành Giáo dục - Đào tạo của tỉnh. Chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; Quốc phòng – An ninh được giữ vững; trật tự xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đồng bộ, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng, Yên Lạc đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thực hiện những nhiệm vụ quan trọng đó là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đánh giá đúng tình hình và kết quả trên từng lĩnh vực, tìm ra các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý bao gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được quần chúng để tạo ra sức mạnh lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và của cấp trên đề ra, nhằm tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà trong giai đoạn mới; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI.

Với ý nghĩa quan trọng đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước dân, thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ trong thảo luận, trong bầu cử, điều hành công việc của Đại hội, tạo bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ, tin tưởng để Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI thành công tốt đẹp.

7h 50 phút sáng 19/8/2015, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Đảng bộ huyện Yên Lạc tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Tới dự Đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương;  Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư  Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Về phía tỉnh, đồng chí  Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chúc, Ủy Viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các Huyện, Thành, Thị, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc trong tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện qua các thời kỳ; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT; đại diện các tổ chức KT- XH của huyện và 289 đại biểu đại diện cho gần 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


BVP

 

 

Ngày đăng: 19/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục