Tin An ninh quốc phong

Xã Trung Hà tổng kết 10 năm thực hiện “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2005 – 2015

Xã Trung Hà huyện Yên Lạc vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2005 – 2015.

 

10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của xã Trung Hà tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia một cách toàn diện, có bước phát triển nhất định nâng cao nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của nhân dân về công tác giữ gìn ANTT trong tình hình mới, tạo nên sự gắn kết trong nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và TNXH. Do đó 10 năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản ổn định, giữ vững, không để đột biến bất ngờ xảy ra, tội phạm và TNXH tại địa phương đã được chủ động kiềm chế, ngăn chặn. Toàn xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch giữa các ngành đoàn thể trong việc nâng cao trách nhiệm của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 10 năm qua, toàn xã xảy ra 127 vụ, trong đó lực lượng công an xã đã giải quyết 70 đạt 100% số vụ theo thẩm quyền, chuyển công an huyện giải quyết 57 vụ. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được xã tổ chức quyết liệt, qua đó đã thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại 24 lượt hộ dân và 240 lượt hộ dân ký cam kết không tái vi phạm  hàng lang an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, xã Trung Hà tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các giải pháp: nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền vận động toàn dân bảo vệ ANTQ để qua đó gắn phong trào với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cu và các chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.

 

 

 

Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xã Trung Hà đã có 3 cá nhân được Bộ Công an trao tặng kỷ niệm chương, 5 tập thể và 8 cá nhân được UBND xã khen thưởng.

 

 

 

Nhân dịp này xã Trung Hà đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự đến các ban ngành, đoàn thể, các khu dân cư.

 

 

Trần Biển - Đài TT 

 

Ngày đăng: 14/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*