Thời sự tổng hợp

Huyện Yên Lạc: Hoàn thành Đại hội đảng cấp cơ sở theo đúng tiến độ

Đến giữa tháng 6/2015, 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Lạc đã tổ chức xong Đại hội, tạo tiền đề quan trọng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 8/2015.

 


Đến giữa tháng 6/2015, 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Lạc đã tổ chức xong Đại hội, tạo tiền đề quan trọng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 8/2015. 

Theo đánh giá của huyện ủy Yên Lạc, Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc đã phát huy được tính dân chủ trong Đảng; đề cao  trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; đồng thời tổ chức tốt các nhiệm vụ thảo luận, quyết định các chỉ tiêu, chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống nhân dân. 

Các Đại hội đều hoàn thành 4 nội dung cơ bản, bảo đảm các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau Đại hội. Chất lượng cán bộ tham gia cấp ủy được nâng lên. Trong đó, tỷ lệ đổi mới cấp ủy đạt 39,6%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 21,1% và tỷ lệ cấp ủy dưới 35 tuổi đạt 21,1%.  

Hiện Yên Lạc đang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm góp phần định hướng tư tưởng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

 

theo Vinhphuc.gov.vn


 

 

Ngày đăng: 28/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục