Thời sự tổng hợp

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Kiên nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đảng bộ xã Trung Kiên huyện Yên Lạc vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đồng chí Trần Gia Bằng – Phó Bí thư huyện ủy – Q. Chủ tịch UBND huyện, tổ công tác chỉ đạo đại hội huyện và 128 đảng viên tiêu biểu trong toàn Đảng bộ.

 

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015 trình tại Đại hội nhấn mạnh: Với việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự vận dụng sáng tạo nội dung của Nghị quyết Đại hội vào điều kiện thực tế của địa phương, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ xã Trung Kiên đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, trong đó có nhiều mục tiêu thực hiện vượt mức kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất của xã đạt trên 200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,25% tăng so với mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế của xã được chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất bình quân trên một ha canh tác đạt 130 triệu đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 29,5 triệu đồng, vượt 15,4 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm được xã triển khai có hiệu quả. Đến nay số hộ nghèo trong xã giảm còn 2,26%, giảm 0,74% so với mục tiêu Đại hội. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được xã giữ vững, công tác quân sự được tăng cường, công tác xây dựng đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được xã quan tâm. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ xã Trung Kiên đã huy động được tổng nguồn vốn gần 208 tỷ đồng, trong đó có trên 50% nguồn vốn do nhân dân đóng góp cho xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã đã hoàn thành mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

 

PBT, Q. Chủ tịch UBND huyện Trần Gia Bằng tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Trung Kiên

  

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Gia Bằng – Phó Bí thư Huyện ủy – Q. Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội của Đảng bộ xã Trung Kiên nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ cần lãnh đạo nhân dân phát triển mạnh về kinh tế, trú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ gắn với phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới. Thay mặt BCH Đảng bộ huyện, đồng chí đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Trung Kiên.

Với sự tập trung dân chủ, Đại hội đã thảo luận, đưa ra các mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15,3%, tăng tỷ trọng công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tăng bình quân thu nhập đầu người lên 56,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%

          Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 13 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức vào Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Th: Trần Biển  - Đài TT

 

Ngày đăng: 20/05/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục