Thời sự tổng hợp

Đảng bộ xã Yên Đồng giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đảng bộ xã Yên Đồng hiện có 402 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 8 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ y tế, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ cơ quan. Để giữ vững danh hiệu TSVM tiêu biểu, một trong những giải pháp hàng đầu mà Đảng bộ đề ra là tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy trong giáo dục dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đề cao công tác phê bình và tự phê bình trong các kỳ sinh hoạt Đảng. Đồng thời, động viên toàn thể đảng viên, quần chúng đoàn kết, thống nhất xây dựng và duy trì các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên sơ kết, tổng kết để kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích.

 

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ tổ chức quán triệt triển khai đầy đủ các nội dung, Nghị quyết của Đảng, duy trì tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chủ động tuyên truyền về niềm tự hào dân tộc, về Tổ quốc, về Bác Hồ và các ngày lễ lớn của dân tộc. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã đều có quan điểm, lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và đường lối của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước.

Những năm qua, công tác tổ chức cán bộ, trong đó, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng bộ xã chú trọng và quan tâm thường xuyên; lấy chi bộ là vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh là yếu tố tạo động lực cho sự phát triển. Công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và phân loại đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung Điều lệ Đảng gắn với hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi chi bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội được BCH Đảng bộ triển khai có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

Đi đôi với xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Yên Đồng tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình của đảng viên. Tiến hành tự kiểm tra về việc thực hiện Điều lệ Đảng, về nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giám sát trực tiếp việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của tập thể và cá nhân trong BCH Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên và định kỳ, thông qua kiểm tra, rút kinh nghiệm giúp lãnh đạo có những điều chỉnh kịp thời. Vì vậy, trong nhiều năm liền, Đảng bộ không có cá nhân đảng viên nào vi phạm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 31-03-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng ủy xã duy trì tốt chế độ mỗi tháng sinh hoạt 1 lần vào đầu tháng, sinh hoạt chuyên đề theo quý, 6 tháng tổng kết các hoạt động, đưa ra những thành tích cũng như hạn chế trong sinh hoạt Đảng, từ đó, rút kinh nghiệm và đưa ra các phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên và quần chúng được tham gia học tập, nắm rõ hơn các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, công sức góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, năm 2013, Yên Đồng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính Phủ và UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội đều đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện trở lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh, diện mạo nông thôn mới khang trang, hiện đại, 13 năm liên tục Đảng bộ xã Yên Đồng giữ vững danh hiệu TSVM và vững mạnh tiêu biểu.

 

Theo: Hoàng Nhàn (BVP)

 

Ngày đăng: 14/05/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục