Thời sự tổng hợp

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lạc lần thứ VII nhiệm kỳ (2015 – 2020)

Trong 2 ngày 4-5/5/2015, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lạc đã tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ (2015 - 2020)

          Trong 2 ngày 4-5/5/2015, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lạc đã tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ (2015 - 2020). Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Phùng Sĩ Tấn - UVBTV Tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đỗ Đình Việt - Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy BCH QS huyện; Đồng chí Trần Gia Bằng - Phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy; đại diện BCHQS các xã, thị trấn cùng 47 đồng chí là Đảng viên chính thức đại diện cho các đồng chí là đảng viên trong toàn Đảng bộ BCHQS huyện Yên Lạc.

          Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lạc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội của Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ (2010 - 2015). Quán triệt nắm vững mục tiêu, đề ra nhiều giải pháp, tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, chất lượng tổng hợp của LLVT huyện ngày càng được nâng lên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được BCHQS huyện triển khai thực hiện tốt với 100% đạt yêu cầu, trong đó xếp loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao. 100% cán bộ các đối tượng trong huyện được bồi dưỡng kiến thức QP-AN; lực lượng dân quân tự vệ  (DQTV) được xây dựng theo đúng Luật DQTV. Trong 5 năm qua, đã giải quyết trên 5.200 đối tượng được hưởng chế độ 142 của Chính phủ với số tiền 21 tỷ đồng; hàng nghìn đối tượng được hưởng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác dân vận gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới được LLVT huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đúng kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Nhờ đó chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất. Đảng bộ Quân sự huyện 5 năm liền đạt TSVM và quyết thắng.

          Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lạc đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương, địa phương, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và biểu quyết thống nhất thông qua các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ (2015 - 2020). Trong đó phấn đấu huấn luyện cho các đối tượng kết quả 100% đạt yêu cầu với 80% xếp loại khá, giỏi trở lên; 100% cán bộ đảng viên sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, phấn đấu 100% cán bộ có năng lực khá, tốt; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thánh xuất sắc mọi ngiệm vụ, Đảng bộ đạt TSVM.

          Phát biểu tại đại hội Đại tá Phùng Sĩ Tấn - UVBTV Tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ quân sự huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu Đảng bộ cần tập trung quán triệt sâu sắc, nghiêm túc NQ TƯ 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ DQTV; trong 5 năm tới tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ BCHQS đạt TSVM, cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện.

          Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lạc lần thứ VII nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra. Ngoài 2 đồng chí đương nhiên theo quy định của Điều lệ Đảng, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ (2015- 2020) gồm 4 đồng chí bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng.

 

 

Ngày đăng: 05/05/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*