Thời sự tổng hợp

Nhìn lại công tác chỉ đạo điểm Đại hội Đảng bộ xã Đồng Văn

Đảng bộ xã Đồng Văn được Huyện ủy Yên Lạc chọn chỉ đạo điểm Đại hội Đảng bộ khối xã, thị trấn để rút kinh nghiệm, triển khai rộng trong toàn huyện, Đảng uỷ xã xác định đây là một vinh dự, nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Vì vậy ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên, BTV Đảng uỷ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc các bước tiến hành tổ chức Đại hội tới các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

 

Để Đại hội đạt kết quả tốt, Đảng uỷ đã thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và tiểu ban tuyên truyền; phân công từng đồng chí trong thường trực Đảng uỷ làm trưởng các tiểu ban. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng tiểu ban văn kiện và Trưởng tiểu ban nhân sự, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng tiểu ban tuyên truyền, tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa các văn bản hướng dẫn của T.Ư và của tỉnh cũng như những điểm đổi mới tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, để tất cả đảng viên tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện và mở rộng dân chủ trong lựa chọn nhân sự ngay từ chi bộ, làm cơ sở để Đảng uỷ xem xét, đối chiếu với tiêu chuẩn trình Đại hội.

Để hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội, Đảng uỷ tổ chức việc bàn bạc, lấy ý kiến của đảng viên từ chi bộ và các tổ chức chính trị xã hội trên cơ sở tổng kết những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt coi trọng các giải pháp đề ra trong thực hiện phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020. Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp nghe và cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung. Trên cơ sở đó, báo cáo chính trị trình Đại hội đảm bảo đầy đủ nội dung, trình bày ngắn gọn rõ ràng, mạch lạc nêu bật những việc đã làm được, đồng thời chỉ ra được những tồn tại cần khắc phục. Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ ngắn gọn, xúc tích không lặp lại những số liệu đã nêu trong báo cáo tổng kết, được Đại hội đánh giá có chất lượng, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Để có nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, BCH đã chỉ đạo cấp uỷ cơ sở làm tốt khâu tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ. Tổ chức lấy ý kiến thăm dò của đảng viên từ các chi bộ thật sự dân chủ và khách quan, từ đó, lựa chọn ra các đồng chí có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để cấp uỷ xem xét, đối chiếu với quy định và giới thiệu với Đại hội. Quá trình chuẩn bị nhân sự, BTV Đảng uỷ coi trọng cán bộ nữ và cán bộ trẻ tuổi.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và sự tập trung thống nhất cao của đại biểu, Đại hội đã lựa chọn giới thiệu 17 ứng cử viên BCH nhiệm kỳ 2015-2020, để bầu cử 15 uỷ viên tham gia BCH; trong đó người trúng phiếu cao nhất trên 99%, độ tuổi bình quân là 40,7; tỷ lệ nữ chiếm 13,3%; tuổi trẻ chiếm 46,6%.

Tại hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội Đảng bộ xã Đồng Văn, đa số các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của BCH. Dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng công phu, có nhiều giải pháp đảm bảo tính khoa học, sát với tình hình thực tế của địa phương. Nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, khách quan và công bằng; các đại biểu thể hiện tinh thần đổi mới, ý thức trách nhiệm cao góp phần vào thành công của Đại hội. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số đại biểu: trong việc chuẩn bị Báo cáo Chính trị cần bám sát Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá sát, đúng quá trình thực hiện Nghị quyết; lưu ý khắc phục sự trùng lặp với báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình Đại hội. Công tác chuẩn bị các văn bản điều hành của Đại hội không bổ sung kịp thời các ý kiến tham gia của tổ công tác; có một số chỉ tiêu trong chương trình hành động không đúng với mục tiêu Đại hội. Trong công tác chỉ đạo cần có sự thống nhất giữa các bộ phận, tổ công tác, cơ quan giúp việc cấp uỷ cấp trên với cấp uỷ cấp dưới.

Từ kinh nghiệm rút ra từ Đại hội Đảng bộ xã Đồng Văn, đồng chí Lộc Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Lạc yêu cầu các Đảng bộ, phát huy những ưu điểm của Đại hội, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế; tập trung công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đảm bảo cho Đại hội diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy định của Trung ương, của tỉnh và địa phương. Chỉ đạo xử lý tốt các tình huống phát sinh trước, trong và sau Đại hội; việc điều hành trong Đại hội, tránh để xảy ra sai sót. Ngoài ra, các tổ chỉ đạo Đại hội cơ sở của Ban Thường vụ Huyện ủy phải bám sát cơ sở, giúp cơ sở chuẩn bị chu đáo văn kiện, đề án nhân sự và nội dung cho Đại hội, đặc biệt lưu ý một số điểm mới về quy chế bầu cử nhằm tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

 

theo Baovinhphuc


 

Ngày đăng: 20/04/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*