Thời sự tổng hợp

Hội người cao tuổi xã Trung Kiên kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua yêu nước Tuổi cao gương sáng

Hội người cao tuổi xã Trung Kiên (huyện Yên Lạc) vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam 10/05/ 1995 – 10/05/2015 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước Tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010 - 2015

 

 

Những năm qua, với tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, người cao tuổi xã Trung Kiên đã gương mẫu đi đầu trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Nổi bật là  Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” trong phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tham gia Chương trình xây dựng Nông thôn mới… qua đó đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng của lớp người cao tuổi mong muốn được góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước, đóng góp phát triển kinh tế ở địa phương. Đặc biệt tham gia Chương trình xây dựng Nông thôn mới, hơn 92% số hộ gia đình hội viên NCT trong xã đã thực hiện tốt việc chỉnh trang nhà cửa sân vườn, tường rào, vệ sinh môi trường từ gia đình đến đường làng ngõ xóm, vận động hiến 2.885 m2 đất để làm đường giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, thực hiện đóng góp 43.700.000 đồng và góp 547 ngày công cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” trong việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của NCT đã được hội NCT trong xã thực hiện tốt. 5 năm qua, Hội đã tặng quà cho 387 lượt hội viên bị ốm đau, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 515 lượt người cao tuổi; phối hợp với trạm y tế, Viện Mắt quốc tế và tập đoàn trang thiết bị y tế Bộ Quốc phòng tổ chức khám sức khỏe cho gần 3.000 lượt hội viên.

 

Phát động phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” giai đoạn 2015 – 2020, Hội NCT xã Trung Kiên phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên phát huy vị trí vai trò NCT nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực trong thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và giữ vững các tiêu chí đã đạt trong xây dựng Nông thôn mới. Toàn Hội đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

 

Tin, ảnh: Trần Biển - Đài TT 

 

Ngày đăng: 13/04/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*