Thời sự tổng hợp

Yên Lạc chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời tinh thần, nội dung Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, ban hành kế hoạch tiến hành Đại hội chi, Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện, thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội như: Tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, tổ chức và tổ công tác giúp việc cho các tiểu ban. Cấp ủy, chính quyền huyện đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo tiếng nói đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và người dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, các vụ việc khiếu nại không để tồn đọng, phức tạp kéo dài, giữ vững an ninh chính trị ở các xã, thị trấn.

 

Về công tác nhân sự, Đảng bộ huyện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo của cấp huyện và cơ sở theo đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định, hướng dẫn của T.Ư và của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác cán bộ ở cơ sở. Trong đó, huyện quan tâm phát hiện, chú ý những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học công nghệ để giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới. Về công tác chuẩn bị Văn kiện, huyện Yên Lạc là địa phương sớm hoàn thành Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị BTV lần 2, hội nghị BCH và thông qua các tiểu ban. Các ý kiến đóng góp đã được tiếp thu, nghiên cứu, chắt lọc, chỉnh sửa, bổ sung trong báo cáo. Tiểu ban văn kiện hiện đang tiếp tục các bước để lấy ý kiến tham gia của các chi, Đảng bộ cơ sở. Đối với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp xã, thị trấn, Huyện ủy đã thành lập các tổ công tác xuống cơ sở hướng dẫn xây dựng, chuẩn bị. Đến nay, các Đảng bộ cơ sở đã cơ bản hoàn thành Dự thảo báo cáo. Qua đó, huyện đã lựa chọn Đảng bộ xã Đồng Văn, Trung Nguyên, Bình Định để chỉ đạo tiến hành Đại hội điểm. Trong đó, tập trung nhiều giải pháp và các chương trình cụ thể để chỉ đạo kiện toàn cấp ủy các cấp tại xã Bình Định trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đến thời điểm này, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện đã cơ bản tổ chức xong Đại hội cấp mình và theo kế hoạch, đến hết tháng 4/2015, 3 Đảng bộ xã được chọn sẽ tiến hành xong Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn huyện.

Bên cạnh công tác chuẩn bị về nhân sự, văn kiện và tổ chức, công tác tuyên truyền được chú trọng với việc phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được xây dựng thành kế hoạch cụ thể và đảm bảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Đặc biệt, coi trọng công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Kết quả đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trong toàn huyện hướng tới Đại hội Đảng các cấp. Với sự chuẩn bị chu đáo theo đúng quy định của Đảng, tin rằng, Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện Yên Lạc sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Ngày đăng: 25/03/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục