Thời sự tổng hợp

Huyện Yên Lạc khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I - 2015

Ngày 16/3/2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Lạc tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng thuộc ban ngành đoàn thể huyện, khối xã, thị trấn, khối trường học trong toàn huyện.

 

 

       Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh và hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

          Lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng giúp những đoàn viên thanh niên ưu tú nắm vững những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng và tự xây dựng cho mình hướng tu dưỡng rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tin Huyện đoàn Yên Lạc

 

Ngày đăng: 19/03/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục