Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Yên Lạc tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (khóa XI)và chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

....

 

Sáng ngày 18/03/2015, Huyện Yên Lạc đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ mười BCH TW Đảng (Khóa XI) và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện; các đồng chí là Bí thư, phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; cán bộ các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.Tới dự có đồng chí Đỗ Đình Việt - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy. 

 

      
 PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung văn kiện hội nghị T.Ư 10, khóa XI.

 

Hội nghị đã được PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung văn kiện hội nghị T.Ư 10, khóa XI. Trong đó, nhấn mạnh kết quả đánh giá của Bộ Chính trị sau 30 năm đổi mới và khẳng định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH TW Đảng, Huyện ủy Yên Lạc đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở bám sát các kết luận, Nghị quyết của BCH TW Đảng, và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện để xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình cụ thể ở địa phương, đồng thời nghiêm túc thực hiện góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngay sau hội nghị này, huyện Yên Lạc sẽ tổ chức các hội nghị quán triệt đến các toàn thể đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở và tuyên truyền rộng rãi dự thảo các văn kiện trong nhân dân

 

Th: Trần Biển - Đài TT 

 

 

 

Ngày đăng: 18/03/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục