Thời sự tổng hợp

Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Mới đây, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Lạc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngân hàng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tới dự có giám đốc NH CSXH tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo huyện Yên Lạc.

           Trong năm 2014, dưới sự quan tâm của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, đặc biệt là sự tập trung chỉ đạo sát sao của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, cấp ủy, chính quyền cơ sở, bám sát định hướng hoạt động NHCSXH, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương và sự nỗ lực của cán bộ nhân viên NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tổ TK&VV nên hoạt động NHCSXH năm 2014 ở Yên Lạc đã đạt được những kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, chất lượng các hoạt động ổn định. Tỉnh đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn đạt 251.140 triệu đồng, trong đó nguồn vốn trung ương là 240.557 triệu đồng, nguồn vốn huy động là 10.583 triệu đồng. Doanh số cho vay từ đầu năm đạt 69.240 triệu đồng với 3.648 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ trong năm đạt 69.523 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 31/12/2014 là 14.270 khách hàng còn dư nợ với số tiền 248.998 triệu đồng, giảm 283 triệu đồng, tỷ lệ 0,11% so với đầu năm. Số nợ quá hạn trong năm còn 435 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng dư nợ, giảm 186 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ 27,8%. NH cũng đã chủ động phối hợp với UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan, hội đoàn thể triển khai tốt công tác tuyên truyền, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn đến các đối tượng thuộc diện cho vay từ quỹ giải quyết việc làm như hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo. Trong đó tổng dư nợ cho vay từ quỹ giải quyết việc làm của tỉnh tính đến đầu tháng 1/2015 là 4.625 triệu đồng, đạt 84%KH giao, trong đó cho vay tạo việc làm dư nợ là 3.200 triệu đồng, đạt 100%; cho vay xuất khẩu lao động dư nợ là 1.425 triệu đồng, đạt 62%. Công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cũng được triển khai tốt với dư nợ ủy thác là 247.012 triệu đồng/14.237 hộ vay vốn, chiếm 99,2% tổng dư nợ. Ban quản lý và 314 tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách từ khâu bình xét, lựa chọn người vay, kiểm tra, đôn đốc người vay trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đôn đốc người vay trả lãi tiền vay và nợ gốc đúng hạn. Các tổ chức giao dịch lưu động tại xã đã giải quyết được trên 90% lượng giao dịch của khách hàng với NH CSXH.

          Cũng trong năm 2014, NHCSXH huyện Yên Lạc đã được TW thông báo xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng không có khả năng thu hồi với số tiền là 138,9 triệu đồng. Trong đó xóa nợ 31 món vay với số nợ gốc là 56,6 triệu đồng, lãi là 51,2 triệu đồng; khoanh nợ và xóa nợ 8 món nợ tồn đọng với số nợ gốc được khoanh trong thời hạn 5 năm là 24,7 triệu đồng, xóa nợ lãi 6,4 triệu đồng. 

       Kết thúc hội nghị huyện Yên Lạc đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngân hàng năm 2014.

Thu Hằng - Đài TT Yên Lạc

 

 

 

Ngày đăng: 09/03/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục